Înscriere clasa pregătitoare

ÎNSCRIERE CLASA PREGĂTITOARE
AN ȘCOLAR 2024-2025

     Pentru anul școlar 2024-2025, conform planului de școlarizare, la Școala Gimnazială nr. 5, Municipiul Piatra-Neamț sunt:
     – 2 clase pregătitoare program tradițional – 44 locuri
     – 1 clasă pregătitoare alternativa step-by-step – 22 locuri.

CARE SUNT ACTELE NECESARE PENTRU ÎNSCRIERE?

     – Cerere-tip de înscriere (disponibilă începând din 11 aprilie);
     – Copie după actele de identitate ale părinților/tutorilor legali;
     – Copie după certificatul de căsătorie (părinții divorțați depun la înscriere și hotărârea judecătorească definitivă din care rezultă modul în care se exercită autoritatea părintească și unde a fost stabilită locuința minorului);
     – Copie a certificatului de naştere al copilului;
     – Copie a documentului care atestă dezvoltarea psihosomatică corespunzătoare pentru parcurgerea clasei pregătitoare (acolo unde este cazul);
     – Alte documente care să ateste îndeplinirea criteriilor generale şi/sau specifice (acolo unde este cazul).

ÎNSCRIERE CLASA PREGĂTITOARE
AN ȘCOLAR 2024-2025

     Completarea și depunerea cererilor va avea loc în două etape. La etapa a doua participă doar cei care nu au fost cuprinşi într-o unitate de învăţământ sau care nu au participat la prima etapă.

Prima etapă: 11 aprilie – 14 mai 2024

  • de luni până joi, între orele 8:00 – 18:00
  • vineri, între orele 8:00 – 17:00
  • cererile vor putea fi transmise online sau depuse la unitatea de învățământ la care aceștia solicită înscrierea copiilor la adresa inscriereclasapregatitoare@scoala5piatraneamt.ro
  • părinţii pot fi programaţi pentru înscriere de către unitatea de învăţământ.

     29 mai: afişarea în unităţile de învăţământ şi pe site-urile inspectoratelor şcolare a listei copiilor înscrişi după prima etapă.

A doua etapă: 31 mai – 7 iunie 2024

     Depunerea cererii-tip de înscriere la secretariatul unității de învățământ aflată pe prima poziție dintre cele trei opțiuni exprimate pentru etapa a doua de către părinții copiilor care nu au fost cuprinși în nicio unitate de învățământ în etapa anterioară sau care nu au participat la prima etapă.

     Unităţile de învăţământ sunt obligate să afişeze situaţia copiilor înscrişi şi a locurilor rămase disponibile, după fiecare etapă de înscriere.

     21 iunie: afişarea în unităţile de învăţământ a listelor finale ale copiilor înscriși în clasa pregătitoare.

     CRITERIILE DE DEPARTAJARE PE CARE ŞCOLILE LE APLICĂ DACĂ NUMĂRUL DE COPII ESTE SUPERIOR NUMĂRULUI DE LOCURI

     Criterii generale:

     a) existența unui certificat medical de încadrare în grad de handicap a copilului;
     b) existența unui document care dovedește că este orfan de ambii părinți. Situația copilului în raport cu care s-a instituit o măsură de protecție specială, potrivit Legii nr. 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului, republicată, cu modificările și completările ulterioare, se asimilează situației copilului orfan de ambii părinți;
     c) existența unui document care dovedește că este orfan de un singur părinte;
     d) existența unui frate/unei surori înmatriculat/înmatriculate în unitatea de învățământ respectivă.

     În perioada 2 – 6 septembrie 2024 centralizarea și soluționarea de către inspectoratul școlar a cererilor părinților/tutorilor legal instituiți/reprezentanților legali ai copiilor care nu au fost încă înscriși la o unitate de învățământ. Soluționarea de către inspectoratul școlar a oricărei alte situații referitoare la înscrierea în învățământul primar, având în vedere, cu prioritate, interesul superior al copilului.

 

Imagini din clase