Despre

PREZENTARE ȘCOALĂ

Cartierul Dărmăneşti are un specific aparte prin aşezarea lui în zona de trecere de la cartierele de blocuri ale oraşului la casele de la periferie locuite de populaţie defavorizată, preponderent de etnie rromă, sau la gospodariile locuitorilor din Ocol si Almaş. Prin extinderea oraşului, aceste gospodării „rurale”s-au văzut înconjurate de numeroase hale de producţie, depozite de mărfuri, mici magazine de desfacere, numeroase mijloace de transport, fapt ce i-a îndreptăţit să se considere aparţinând oraşului, şi să-şi înscrie copii la şcolile existente în Dărmăneşti. Şcoala Nr. 5 a trebuit să facă faţă unui aflux mare de elevi provenind din cele mai diverse medii sociale. Elevii nostri provin din familiile de pe strazile Aurorei, Ulmilor, Armoniei, Mihai Viteazu, 1 Decembrie, Nufarului, Valea Alba, dar si din Centrul de plasament „Elena Doamna” sau ONG-urile ce se ocupa de eleviii defavorizati. Scoala 5 a avut serii de elevi care au învăţat în 3 schimburi, sălile de clasă si laboratoarele fiind folosite la capacitate maximă, în această şcoală gigant. In present, prin diminuartea populatiei scolare, s-a trecut la invatarea cu mai multe clase paralele intr-un singur schimb.  Managerii scolari care de-a lungul anilor si-au lasat amprenta pe resursa umana si materiala, au căutat să ridice prestigiul acestei “şcoli de cartier”, să dea generaţii de elevi educaţi şi pregătiţi pentru viaţă sau leaderi in devenire ce si-au continuat studiile la licee de renume. Se remarcă de-a lungul timpului o preocupare constantă a directorilor şi a dascălilor şcolii pentru păstrarea şi modernizarea infrastructurii şcolare, pentru crearea unui ambient potrivit educării şi formării elevilor, pentru dotare cu cărţi si calculatoare, harti si softuri educationale de ultima generatie. În prezent Şcoala Nr.5 din Piatra Neamţ se află în vecinătatea altor 2 şcoli gimnaziale: Şcoala Nr. 8 şi Şcoala Nr. 11. Elevii nostri pot urma cursurile liceale oriunde in oras in functie de rezultate si propriile optiuni, in vecinatatea scolii fiind Colegiul Naţional de Informatică si Colegiul National „Ghe. Asachi. Şcoala Gimnazială Nr.5 Piatra Neamţ este structură cu personalitate juridică având în componenţă atât învăţământ preşcolar (Grădiniţa cu program prelungit Nr.12), primar tradiţional şi alternativa educatională „Step by Step” pentru invatamantul primar. Şcoala a fost modernizată prin repararea acoperişului, a faţadei, înlocuirea uşilor, geamurilor şi a lemnăriei uzate cu ferestre termopan, tâmplărie de aluminiu şi uşi metalice. Tot în ultimii ani s-a bitumizat curtea şcolii, s-a modernizat sala de sport, s-a înlocuit mobilierul şcolar în cele 28 săli de clasă, din laboratoare, bibliotecă, cancelarie, arhivă. Beneficiind de fonduri guvernamentale substanţiale, de sprijinul comunităţii locale şi al comitetului de părinţi, Şcoala Nr. 5 Piatra Neamţ dispune în prezent de o bază materială bună şi o dotare corespunzătoare a laboratoarelor si cabinetelor metodice.

Cultura organizațională
Prima condiţie a dezvoltării unei şcoli, este formarea unei culturi instituţionale puternice, cu simboluri, tradiţii, reprezentări, elemente de identitate vizuală, sentimente de apartenenţă şi poziţionarea ei între instituţii similare din oraş printr-o imagine bună, prin rezultate la învăţătură şi disciplină constant positive.
Într-o şcoală cu cadre didactice dedicate, cu rezultate bune la concursuri şi olimpiade, cu proiecte de cooperare locale şi europene, elevii şi părinţii acestora, vin cu plăcere, iar cadrele didactice îşi văd munca apreciată. În Şcoala Nr. 5 echipa managerială promovează în relaţia cu cadrele didactice o cultura de tip sarcină, centrată pe obiective educaţionale clare, şi orientată pe nevoile elevilor. Aceasta deoarece se ţine cont de responsabilităţile managerului în perioada de reformă, când totul este în schimbare, atat abordarea metodologică cât şi cea pedagogică. 
Resursa umană a Şcolii Nr. 5 ocupă locul central în managementul şcolii aflată în plină reformă de aliniere la învăţământul modern şi competitiv European. O atenţie deosebită se acordă astfel formării continue a personalului didactic, stimulării acestuia să se implice în formări locale şi internaţionale, în proiecte de cooperare pentru a importa mai uşor exemple de bună practică europene. Conducerea şcolii Nr. 5 este flexibilă, iar rezolvarea sarcinilor atribuite se monitorizează cu obiectivitate, evaluarea valorificând potenţialul formativ si educativ al cadrelor didactice. De-a lungul timpului, în Şcoala 5 s-au statuat anumite evenimente speciale, mult aşteptate de elevi, părinţi şi profesori, care definesc cultura educaţională a şcolii şi ilustrează realul parteneriat dintre Şcoală-Familie şi Comunitate.

  Ritualuri de trecere aşteptate cu bucurie de copii şi părinţi: 
– ” Botezul florilor”: primirea în şcoală a boboceilor de clasa pregătitoare şi de clasa I şi trecerea lor prin tunelul de flori a elevilor mai mari;
– Serbarea de sfărşit de an unde se remarcă elevii şi cadrele didactice cu preocupări artistice deosebite, cu rezultate la concursuri şi olimpiade;
– Predarea „Cheii succesului”competiţie între clasele a VIII-a, cea mai bună clasa a VIII-a predă o „cheie de aur” elevilor de clasa VII-a;
– Banchetul clasei a VIII-a ca manifestare de despărţire de personalul ce a contribuit la formarea adolescentului în gimnaziu, profesori, personal nedidactic şi auxiliar;
– Cursul festiv: Lecţie deschisă părinţilor şi consiliului profesoral al clasei cu ultimele sfaturi de la diriginte pentru o viaţă de succes, dar si prilej de amintire a unor întâmplări/picanterii din viaţa de elev de gimnaziu;
– „Serbarea pensionarilor”, omagiu adus apostolilor cărţii, despărţire festivă de cadre didactice şi nedidactice ce părăsesc şcoala după o viaţa de muncă cu copii;
– Serbarea celor 100 de zile la clasele de Step By Step
   
  Tradiţii :
Zilele Şcolii in ultima săptămană din decembrie a fiecărui an -Sf. Neculae este patronul spiritual al şcolii)
Întalnirea cu fostele cadre didactice/directorii şcolii de zilele şcolii, Ziua mamei, Ziua copilului, Ziua Poliţiei , Ziua Europei, Ziua porţilor deschise, Târgul mărţişoarelor: expoziţie cu vânzare pentru stimularea creativităţii şi spiritului antreprenorial al elevilor;
Concursuri între clase paralele pentru stimularea dascălilor şi elevilor;