PROIECT ETIC-”Educație Timpurie Incluzivă și de Calitate” ID 128215

Demararea Campaniei de conștientizare la nivel național, privind noul cadru instituțional și curricular, cu deschidere către servicii de calitate pentru copiii antepreșcolari, ca premisă a prevenirii părăsirii timpurii a școlii-PROIECT ETIC-”Educație Timpurie Incluzivă și de Calitate” ID 128215