Anunțuri de interes public

Concurs angajare Administrator de patrimoniu 17.11.2020

DECLARATIE AVERE 2020

CONCURS ADMINISTRATOR FINANCIAR - CONTABIL

Post vacant îngrijitor

Post vacant muncitor-bucatar

Procedura de selectie participanti mobilitate proiect Erasmus+, Arta si emotii
07.03.2017

Posturi Titularizare ocupate/neocupate 28.02.2017

LISTA CATEDRELOR VACANTE/REZERVATE COMPLETE ȘI INCOMPLETE

ȚINTE STRATEGICE 2012-2016

PDI 2012-2016 Şcoala Nr.5 Piatra Neamt – Echipa de elaborare PDI

Curriculum şi asigurarea calităţii

1. Îmbunătăţirea calităţii predării-învăţării-evaluării astfel încât să se asigure şanse egale tuturor elevilor.
2. Cunoaşterea şi aplicarea noilor documente de politică educaţională, a metodologiilor aprobate la nivelul unităţilor de învăţământ.
3. Analiza strategiilor de evaluare şi a concordanţei între cerinţele curriculum-ului naţional şi local şi practica de evaluare. 

Resurse materiale şi umane, dezvoltarea resurselor umane

1. Managementul resurselor materiale şi umane care să asigure creşterea calităţii şi eficienţa activităţii în învăţământ.
2. Stabilirea priorităţilor privind necesarul de investiţii pentru realizarea de construcţii, reabilitări şi dotări pentru cresterea calitatii în educaţie
3. Dezvoltarea resurselor umane prin participarea la stagii de formarea continuă a personalului didactic şi didactic auxiliar prin programe realizate de Casa Corpului Didactic şi Inspectoratul şcolar;

Relaţii comunitare

1. Consolidarea dimensiunii europene a educaţiei prin creşterea capacităţii instituţiilor şcolare de a absorbi fondurile de finanţare nerambursabilă destinate educaţiei.
2. Antrenarea şcolii în acţiuni cu instituţiile deconcertate interesate de educaţie, pentru concretizarea parteneriatului Şcoală-Familie-Comunitate
3. Promovarea imaginii instituţiei la nivelul comunităţii, la nivel naţional şi internaţional prin proiecte de parteneriat şcolar. 

ADRESĂ
1 Decembrie 1918, 32
Piatra-Neamț, Neamț 610231

CONTACT
scoala5p.neamt@yahoo.com
Telefon:  +4 0233224508
Fax:         +4  0233224508